Mecànica i Muntatges del Ter es una empresa del ram metal•lúrgic que treballa per diferents tipus d'Indústries, com ara: ALIMENTARIES, QUÍMIQUES, PAPERERES, etc., a la província de Girona, resta de Catalunya i esporàdicament a l'estranger.

Esquemàticament, les nostres activitats se centren en els camps següents :

• RECIPIENTS A PRESSIÓ. Empresa inscrita en el Departament de treball i indústria en el RERP amb el número 000307480.

• CALDERERIA, CANONADES i CALORIFUGATS de canonades.

• CONSTRUCCIÓ d’estructura METÀL•LICA soldada i per cargolar, en ACER INOXIDABLE, Cor-Ten, i Alumini : bastidors, proteccions de xapa, passarel•les i escales per a maquinaria pesant de tota mena.

• Petites CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES amb marcatge CE.

• MANTENIMENT MECÀNIC de maquinaria rotativa i MECANITZATS relacionats.

• MUNTATGE INDUSTRIAL.