Presentem una relació actualitzada dels nostres clients més significatius

- ALIMENTARIES
Industrias Carnicas Vilaró, Charcuteria y Cocinados Cuit.

- CONSTRUCCIÓ i MEDI AMBIENT
Derivados Calcicos , Yesos Ibericos , Enginyeria i Medi Ambient, Construccions Rubau.

- CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES
Talleres ADF , Comexi , Proipafisa , Tavil- Endebe

- CALDERERIA
Masias Rovira Caldereria , Bigas Alsina , Airplan , Veolia Water

- FARMACÈUTIQUES
Laboratorios Hipra , Telstar Projects

- QUIMIQUES
Prominent Gugal

- CONDUCCION DE GAS
Shark Iberica