Col·lector per vapor pur

Canonades per vapor pur amb soldadura orbital

Aqui podem veure un dels nostres treballs acabats.