Construcció de canonades d'acer carboni per climatització