Homologació de procediments de soldadura
L' Entitat Col•laboradora de l'Administració,ha certificat a Mecànica i Muntatges del Ter, els següents procediments:

- Qualificació del procediment de soldadura MIMTER-141ORBITAL , segons especificació UNE EN 288-2, suportat en el report 08/04/1/012671 en data 29/11/2007.

- Qualifiació dels procediments de soldadura MMT-01, MMT-02, MMT-03, MMT-04 segons codi/norma de prova UNE EN ISO 15614-1 per unions a TOPE segons els processos de soldadura 141-111, amb espessor del metall base de 3 a 10 mm i diàmetres >500mm i/o >150mm segons sigui la posició PA o PC amb el tubo giratori. Suportat en el raports 17/17/85/1/000/120, 17/17/85/1/000/126, 17/17/85/1/000/132 i 17/17/85/1/000/138 amb data 16/06/2009.

- Qualificació de soldadors en base al procediment MIMTER-141ORBITAL , segons especificació UNE EN 287-1/A1 i UNE EN 288-3, suportat en el report 08/04/1/012672 i següent, en data 29/11/2007.