Pòlissa de responsabilitat civil
Hem subscrit una pòlissa de responsabilitat civil en cas de sinistre, amb la companyia ESTRELLA, Nº DE PÒLISSA P9-5-170.001, amb un límit d'indemnització de 450.760€ tal i com s'exigeix per a reparació i instal·lació de recipients a pressió.

Per tal de oferir una millor cobertura als nostres clients, en el cas de danys i desperfectes que poguéssim ocasionar, queda garantida la reparació o la substitució dels equips afectats.